• Gjennomføring av Strategi prosesser
 • Operasjonalisering av Strategi
 • Teamutvikling
 • Strategisk sparringspartner
 • Styreverv
 • Forvaltningspartner investering
 • Analyse av selskap
 • Verdifastsettelse av selskap
 • Kapitalutvidelse/emisjon
 • Co-Investering
 • Oppstart av selskap
 • Management for Hire