• Gjennomføring av Strategi prosesser
  • Operasjonalisering av Strategi
  • Teamutvikling
  • Strategisk sparringspartner
  • Forvaltningspartner investering
  • Analyse av selskap
  • Co-Investering
  • Oppstart av selskap
  • Management for Hire