Arbitrage bistår ledelsen i utvikling av bedriften. Vi bistår med kompetanse innenfor feltene: Strategiprosess, Operasjonalisering av Strategi, Teamutvikling, Analyse av selskap, samt Co-Investeringer