Arbitrage bistår bedriften med kompetanse innenfor feltene: Bærekraft, Forretnings modellering med bærekrafts fokus, Strategi prosesser, Operasjonalisering av valgt Strategi, Styre posisjoner, Forretningsutvikling, Teamutvikling, Analyse og verdivurdering av selskap, samt Co-Investeringer med en aktiv rolle.