Arbitrage bistår eiere, styre og ledelse i utvikling av virksomheten. Vi bistår med kompetanse og kapasitet innenfor feltene: Strategiprosess, Operasjonalisering av Strategi, Teamutvikling, Styreverv, Analyse og verdsettelse av selskap, Kapitalutvidelse, samt Co-Investeringer